MTB Jesenický SUROVEC 2009 - 11. ročník závodu horských kol - 17. 10. 2009

CYKLOKROS - Propozice 2017

Propozice cyklokrosu ke stažení ve formátu pdf naleznete zde.


Typ závodu

Cyklokrosový závod pro širokou veřejnost, započítávaný do pohárové soutěže UAC 2017

Pořadatel závodu

Horolezecký klub o.s. Rakovník

Ředitel závodu

Milan Sunkovský

Telefon na ředitele závodu

606 648 181

E-mail na ředitele závodu

sunkovsky@croy.cz

Termín konání závodu

Neděle 22.10.2017

Místo prezentace

Restaurace v Autokempinku Jesenice u Rakovníka

Čas zahájení prezentace

Pro všechny vypsané kategorie od 11:00 hodin. V rámci prezentace bude proveden i výdej startovních čísel. Záloha na startovní číslo je 100,- Kč. Po skončení závodu musí účastníci závodu startovní čísla odevzdat zpět pořadateli závodu. Proti odevzdanému startovnímu číslu jim bude vrácena záloha. V případě nevrácení startovního čísla propadá záloha ve prospěch pořadatele závodu.

Čas ukončení prezentace

Pro všechny vypsané kategorie v 12:30 hodin

Místo startu závodu

Areál Autokempinku Jesenice

Čas startu závodu

13:15 hodin společný start vypsaných kategorií

Junioři = ročník narození 2001 – 1999

Ženy = ročník narození 1998 a starší

Veteráni = ročník narození 1977 a starší

14:00 hodin start kategorie muži

Muži = ročník narození 1998 – 1978

Místo cíle závodu

Areál Autokempinku Jesenice u Rakovníka

Trasa závodu

Délka jednoho okruhu trasy závodu cca 2 km, 30% asfalt + 70% šotolina

Celková délka pro kategorii Muži

40 minut + 1 okruh

Celková délka pro kategorii Veteráni

30 minut + 1 okruh

Celková délka pro kategorii Ženy

30 minut + 1 okruh

Celková délka pro kategorii Junioři

30 minut + 1 okruh

Řazení na startu závodu

V rámci závodu si každý účastník, vybere místo na startu závodu dle svého uvážení. Prvních deset z celkového pořadí pak bude vyvoláno a postaveno před ostatní účastníky závodu.

Depo

Bude vyhrazeno a označeno na trati závodu.

Defekt

V případě defektu musí jezdec opravu řešit v prostoru vyznačeného depa. Do depa musí doběhnout po trase závodu a trasu závodu si nesmí nijak zkracovat. V případě, že v rámci závodu není depo vyhrazeno a označeno, lze defekt opravit v libovolném místě trasy závodu. V rámci opravy nesmí žádným způsobem omezit ostatní závodníky na trati závodu.

Výše startovného

Jednotné startovné 100 Kč pro všechny účastníky závodu.

Závod je uspořádán

Na uzavřeném okruhu v rámci vyznačené trasy závodu.

Technická informace k ukončení závodu

Závod končí pro všechny účastníky (v daném okruhu) průjezdem vítěze závodu cílem závodu. Závodníci tedy nebudou při předjetí o jeden, nebo více okruhů ze závodu odvoláváni.

Informace

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti propozicím závodu z důvodu nepředvídaných okolností. Pořadatel závodu nenese odpovědnost za případné nehody a úrazy vzniklé na trati v rámci závodu. Doporučujeme proto závodníkům pokrývat možná rizika komerčně dostupnými pojistkami. Cyklistická přilba je povinná.

Příchozí

Ano, závod je určen pro širokou cyklistickou veřejnost. Příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, do příslušné věkové kategorie. Společně s touto kategorií se postaví i na start závodu.

Místo vyhlášení výsledků a tomboly

Na volné ploše u prezence

Čas vyhlášení výsledků a poté tomboly

30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení

1.-3. místo v rámci vypsaných kategorií do nichž budou zařazeni všichni účastníci závodu podle ročníku narození

Vyhlášení příchozích

Ano, budou vyhlášeni v rámci vypsaných kategorií

Tombola

10 cen

Odkaz na webové stránky závodu

www.jesenickysurovec.cz

Použitá kola

Závod je možné absolvovat na jakémkoliv druhu kola

Samostatné hodnocení v rámci UAC:
Kategorie junioři - ročník narození 2002 až 1999 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)

Kategorie muži - ročník narození 1998 až 1978 starší

Kategorie veteráni - ročník narození 1977 a starší

Kategorie ženy - ročník narození 1998 a starší

Celkové pořadí bude vedeno v jednotlivých věkových kategoriích.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2017

-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

-       Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci

-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí

-       Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

-       Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

-       V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

-       Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

-       Závodníkům je zakázáno rozjíždění se po trati během probíhajícího závodu

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Partneři
  • Croy
  • Oceloví letci
  • Město Rakovník
  • Nadace Veolia
  • Rezek
  • TOPA
  • Ramala
  • Velocentrum